Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

breathes
12:07
 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
breathes
12:03
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viathatwasntadream thatwasntadream

March 05 2017

breathes
20:31
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
breathes
20:31
0595 7db3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupkaaa zupkaaa
breathes
20:30
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz. 
— Piotr Adamczyk
Reposted frompensieve pensieve viakomplikacja komplikacja
breathes
20:29
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson

March 04 2017

breathes
14:14
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
Reposted fromkikkeer kikkeer viakomplikacja komplikacja
breathes
14:13
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— J. Borszewicz
breathes
13:55
Kobiety są naprawdę niezrozumiałe. Nawet jeśli im powiesz, że kochasz, to i tak muszą się bez przerwy upewniać.
— Katarzyna Grochola
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasurpriseme surpriseme
breathes
13:55
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter

February 28 2017

breathes
20:03
Reposted fromjasminum jasminum viakomplikacja komplikacja
breathes
20:03
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz viakomplikacja komplikacja
breathes
20:02
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viaparafina parafina
breathes
20:01
9316 319e 390
Reposted fromlady-fraser lady-fraser viasurpriseme surpriseme

July 09 2015

breathes
21:40
9091 fecd 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaparafina parafina
breathes
21:40
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparafina parafina
21:40
breathes
21:40
5171 5cac 390
breathes
21:40
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalwiszisza malwiszisza
breathes
21:40
3543 91dc 390
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viamalwiszisza malwiszisza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl