Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

breathes
20:17
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
breathes
20:13
8919 be8a 390
Reposted fromlakonika lakonika viasardoniczna sardoniczna
breathes
20:01

June 20 2017

breathes
06:58
Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek

June 11 2017

breathes
12:11
Nim napiszesz do Niego, zastanów się czy tęsknisz za Nim, czy za byciem dla kogoś ważną.
Reposted frommefir mefir viablackheartgirl blackheartgirl

June 07 2017

breathes
19:51
Wykończę się nerwowo przez to wszystko
breathes
19:44
3916 8195 390
Reposted fromDamnjan Damnjan viazupkaaa zupkaaa
breathes
19:41

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viablackheartgirl blackheartgirl
breathes
19:41
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
breathes
19:40
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
breathes
19:39
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson

May 28 2017

breathes
19:19

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viablackheartgirl blackheartgirl
breathes
19:18
7396 b569 390
How I met Your mother
breathes
19:17
2099 b77b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl

May 24 2017

breathes
14:30
Czekam na Ciebie jak na wycieczke w podstawowce
— W.
Reposted fromfilizanka filizanka viablackheartgirl blackheartgirl
breathes
14:29
14:27
breathes
14:26
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viablackheartgirl blackheartgirl
14:26
7879 2f91 390
Reposted fromsunlight sunlight viasauvagerie sauvagerie
breathes
14:26
Chcę tylko czuć, że Cię mam przy sobie
— Bracia - Nad przepaścią
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl