Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

breathes
18:46
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
breathes
18:42
0639 4d44 390

September 25 2017

breathes
19:51

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viablackheartgirl blackheartgirl

August 06 2017

breathes
19:43

August 02 2017

breathes
18:07
breathes
18:06

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

breathes
18:05
Bo kobiety lubią jak nimi trochę porzucasz po łóżku...

July 29 2017

breathes
14:51
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek
breathes
14:51
1243 c758 390
breathes
14:31
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viasardoniczna sardoniczna
breathes
14:26
5422 ab42 390
Reposted fromikhakima ikhakima viablackheartgirl blackheartgirl
breathes
14:25
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
breathes
14:23
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted frominkacz inkacz viablackheartgirl blackheartgirl
breathes
14:19
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem.
Reposted fromte-quiero te-quiero viablackheartgirl blackheartgirl

July 28 2017

breathes
22:09
2239 66b8 390
Reposted fromseniorita seniorita viablackheartgirl blackheartgirl

July 18 2017

20:21
1036 fb7d 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaoutline outline
20:21
9887 b85f 390
Reposted fromamatore amatore viaoutline outline

July 11 2017

breathes
08:38
breathes
08:36
3073 a7c3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutline outline
08:36
7677 0aaa 390
Reposted fromamatore amatore viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl